فیلم کامل سخنرانی خانم زینب سلیمانی، فرزند شهید سلیمانی - Jan 2020 - Fars

Video Details

Added: 15-01-2020 Runtime: 9m 6s Views: 571 Comments: 0
Rating: (1 votes)


Description:

در روز رستاخیز تهران و وداع تاریخی مردم مؤمن و قدرشناس آن با سردار بزرگ و پر افتخار اسلام سپهبد شهید حاج قاسم...

Channels Listed in

Tags

Daughtetr   kids   Children   Zainab   Sulaimani   Khamenei   khamnei   khamanai   khamanayi   aarehbar   moazam   Moazzam   muazzim   muazzam   Sayyed   Ali   Syed   Ali   Khamanayi      Qasim   Qasem   Qassim   Qaseem   Kasim   Kassem   Kasim   Kassim   Khasim   Sulaimani   Sulaimani   Sulaimany   Sulaymani   Suleymani   Solaimani   Solaymani   Solaymany   Solamani   Solamani   IRGC   Hajj   Haaj   Commander   Hero   MArg   bar   Amrica   America   USA   ABu   Mahdi   Mehdi   Mahdy   Mehdi   Muhandis   Muhandith   نماهنگ   (کلیپ   تصویری)   #   آیت   الله   خامنه   ای   #   رهبر   انقلاب   #   ابومهدی   المهندس   #   شهادت   حاج   قاسم   سلیمانی   #   حاج   قاسم   سلیمانی  

Public Playlists

Panel 2
Panel 3