کسی که یاری مثل تو داره - محمود کریمی | Farsi sub English Urdu Arabic

Video Details

Added: 16-04-2019 Runtime: 17m 54s Views: 274 Comments: 0
Rating: (1 votes)


Description:

سرود قدیمی: کسی که یاری مثل تو داره ،بیاره یه سر زلف تو تموم عالم، ندارهدل خراب من شده بیمار عشقت سرمو می ذارم...

Channels Listed in

Tags

محمود   کریمی   حضرت   امام   زمان   مہدی   مهدی   کربلا      فارسی   نوحے   مترجم   عربي   اردو   mahmoud   karimi   karbala   Imam   Zaman   Mehdi   Mahdi   Farsi   Nohay   Farsi   Noha   Urdu   English   Subtitle  

Public Playlists

Panel 2
Panel 3